ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ PLAYSAFE ΣΠΑΡΤΗ Ι.Κ.Ε

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017

Δείτε και κατεβάστε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ του 2017 ΕΔΩ. Δείτε και κατεβάστε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ του 2017 ΕΔΩ. Δείτε και κατεβάστε το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ του 2017 ΕΔΩ.